Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied zijn actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust...
Lees meer