Een half jaar verder: update en vooruitblik

De uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is goed op stoom. Met dit programma zetten de provincie Zuid Holland en het VIC een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven in de veenweiden in gang. Dat gebeurt door middel van onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. Waren de activiteiten tot nu toe vooral gericht op het opzetten en starten van projecten, in de komende periode zullen steeds meer resultaten beschikbaar komen.
In deze tweede nieuwsbrief de resultaten en inzichten van het afgelopen half jaar: wat is er gedaan en wat zijn de plannen voor 2016?