Dairy Triangle

De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het concept Dairy Triangle ontwikkelt het VIC samen met onderwijspartijen een doorlopende leerlijn waarbij de veenweiden een evenwichtige positie innemen. Doel is om nadrukkelijk de verbinding te behouden tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven, innovaties te stimuleren en specifieke kennis over de veenweiden te verankeren in het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs.

De vraag die bij Dairy Triangle centraal staat is: ‘Welke kennis en kunde is nodig om over acht jaar succesvol te kunnen ondernemen?’ Daarom is het belangrijk dat studenten reeds in een vroeg stadium betrokken zijn bij innovaties die relevant zijn voor de veenweiden. En dat ze kennis en vaardigheden ontwikkelen over bodem, water en grondgebruik in de veenweiden. Jonge ondernemers en vakmensen dagen we uit om al lerend bewust te worden van een verantwoord gebruik van de veenweiden. Extra aandacht vraagt de opvolging van de huidige generatie veehouders, immers slechts 40% van de huidige veehouders heeft een opvolger. Met het opleiden van hooggekwalificeerde ondernemers die nieuwe mogelijkheden zien in de veenweiden behouden we de vitaliteit van het veenweidengebied als achtertuin van het Randstedelijk gebied.

Voor meer informatie over Dairy Triangle bekijk de brochure of neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl

Nieuwsberichten Dairy Triangle

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Dairy Triangle bezoek deze pagina.