Speerpunt 2: Biomassa

De belangstelling voor biomassa groeit extra hard nu de aandacht voor het milieu toeneemt. Een ander spoor waarvoor steeds meer interesse komt is het door middel van bioraffinage winnen van bijvoorbeeld eiwit uit gras.  In een onderzoek van 2011 in de provincie Utrecht en het Groene Hart zijn de biomassastromen en potenties van biomassa in beeld gebracht. Het blijkt dat nog veel biomassa onbenut blijft en daar willen we samen wat aan gaan doen.

De eerste initiatieven in ons gebied om biomassa beter te benutten en duurzame energieproductie te stimuleren zijn al van start gegaan. Maar hoe kun je de mogelijkheden van biomassa op grotere schaal onderzoeken en verbeteren? Hoe kunnen we het beste biomassa-aanbod en (energie)vraag bij elkaar brengen? Hoe kunnen we actief de beschikbare kennis en ervaring onder de aandacht brengen en knelpunten in de regelgeving signaleren? Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag, zowel voor beleidsmakers als voor mensen van de praktijk. Biomassateelt kan vrijkomende gronden of gronden die vanwege bodemdaling te nat worden voor gangbare landbouw wellicht een nieuwe economische functie geven. Ook zijn er kansen om biomassateelt te combineren met waterbergingsfuncties en/of een recreatiebestemming.

Trajecten rondom Biomassa