Agrologistiek

Gemeenten kampen al lange tijd met hoge en toenemende kosten voor het onderhoud van de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem in de veenweiden. Dat komt onder meer door het frequenter gebruik en de zwaardere belasting door groter wordende landbouwvoertuigen en vrachtverkeer op wegen op een toch al slappere ondergrond. Binnen het icoon Agrologistiek wil het VIC enkele oplossingen die de belasting van wegen en bodemdaling tegen gaan verder uitwerken.

Wegen zijn hierop niet berekend en er is vaker onderhoud nodig met daarbij toenemende kosten. Al langere tijd wordt gewerkt aan slimme en hoogwaardige oplossingen om wegen ‘veenweiden-geschikt’ te maken. Denk daarbij aan piepschuim als drijvende onderlaag, versterkt veen als wegverharding of zelfs het onderheien van wegen. Het VIC wil enkele oplossingen die de gevolgen van de zwaardere belasting van de wegen wegnemen en de bodemdaling beperken, verder uitwerken. De denkrichting gaat uit naar het ‘infraluw’ maken van gebieden waar het onderhoud van de infrastructuur in de vorm van leidingen en wegen nu tot hoge kosten leidt. Het indikken van melk en het beperken van krachtvoergebruik kunnen het aantal zware transportbewegingen beperken. Frequente inzet van ruilverkaveling en het overbodig maken van transportleidingen door zelfvoorzienend te worden zijn uitdagingen waar het VIC in dit icoon mee aan de slag gaat. Zelfs modern transport over water kan in de waterrijke veenweiden een oplossing voor transportvraagstukken zijn.

Voor meer informatie over Agrologistiek neem contact op met Roelof Westerhof | roelof@veenweiden.nl

Nieuwsberichten Agrologistiek

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Agrologistiek bezoek deze pagina.