Sturen met Water

Vormgeven aan Sturen met Water

24 oktober 2017 | Publicatie

Het is zaak dat er nu nieuwe watersystemen komen in het veenweidengebied. Dit met het oog op een uiteindelijk brede uitrol in het komende decennium. Zowel voor de toekomst van het veenweidengebied, als om klimaatverandering tegen te gaan én om de hogere kosten te vermijden die de huidige manier met peilindexatie en sturen op slootpeil met zich meebrengen, is het zaak dat er nu in verschillende polders in het veenweidengebied nieuwe watersystemen komen.

In de brochure ‘Vormgeven aan Sturen met Water’  laat de studie van Wageningen Universiteit zien dat een nieuw watersysteem, onder meer gebaseerd op onderwaterdrains met pompput (OWD 3.0) zou kunnen werken in een concrete polder in het veenweidegebied. Op grond van de kennis van nu wordt verwacht dat zo’n nieuw watersysteem de sleutel kan zijn om de bodemdaling van het veenweidegebied vergaand te vertragen zonder de huidige – voor het gebied karakteristieke – melkveehouderij in de weg te zitten.