Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Vitalisering van het Platteland – verslag

26 september 2019 | Publicatie

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Een programma waarin alle overheden in een gebied de krachten bundelen en vraagstukken gebiedsgericht en gezamenlijk aanpakken.

Om dit IBP te laten werken, moet je je als bestuurder echt verdiepen in het probleem van de ander. Het betekent ook dat je niet altijd helemaal krijgt wat jij graag zou willen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Aldus spreker dhr. J. Osinga, DG ministerie van LNV. In het verslag leest u meer uitspraken van sprekers en andere aanwezigen. Lees meer in het verslag van IBP Vitaal Platteland.