Slootbagger op veengrond

Uitspoeling van stikstof en fosfaat na toediening van slootbagger op veengrond

6 juni 2008 | Publicatie

Een verkennende laboratorium studie.

In het veenweidegebied worden perceelssloten regelmatig op diepte gehouden door de bovenste laag bagger uit de sloot te halen (te baggeren) en op de kant te zetten. Slootbagger is rijk aan nutriënten en vormt hiermee een potentiële bron van nutriënten die uit kunnen spoelen naar het oppervlaktewater. In de onderhavige proef is slootbagger uit de Vlietpolder aangebracht in lysimeters, met of zonder grond onderin de lysimeter, en werd het percolaat regelmatig geanalyseerd op nitraat, ammonium, organische stikstof (N), fosfaat (P) en opgeloste organische stof (DOC).

Alterra rapport 1703 ‘Uitspoeling van stikstof en fosfaat…’ downloaden

René Rietra
Christy van Beek
Joop Harmsen