Toekomst veenweide

Toekomstverkenning bodemdaling

26 september 2014 | Publicatie

De Toekomstverkenning Bodemdaling heeft tot doel te bepalen of een gedifferentieerd bodemdalingsbeleid wenselijk is. Een geschikte beslissingsondersteunende werkwijze is daarbij van essentieel belang. Fase 1 is gericht op het ontwikkelen van deze werkwijze: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse die speciaal is toegesneden op beleid- en gebiedsprocessen. Hiermee zijn in een proefgebied de effecten van bodemdaling op de lange termijn inzichtelijk gemaakt en gewaardeerd. Het proefgebied betreft het westelijke deel van het beheergebied van HDSR, wat grotendeels bestaat uit veenweide, maar daarnaast ook enkele stedelijke kernen bevat. 

Eindrapport Toekomstverkenning bodemdaling fase 1 HDSR (Hardeveld e.a., 2014)