Om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het beweiden van grote koppels melkvee op een relatief kleine huiskavel is in 2015 onderzoek uitgevoerd naar verschillende beweidingssystemen bij coöperatie KTC Zegveld.

Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden

24 oktober 2017 | Publicatie

Om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het beweiden van grote koppels melkvee op een relatief kleine huiskavel is in 2015 onderzoek uitgevoerd naar verschillende beweidingssystemen op klei- en veengrond. De systemen zijn getoetst op grasproductie, grasbenutting, bijvoeding, melkproductie, diergedrag, economie en gebruikerservaringen. De grasopname is op verschillende manieren ingeschat, waaronder een experiment met sensoren aan de koe.

Resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de rapportage Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel