Icoon Dairy Triangle student

Studentenstudie: Activiteit als indicator voor het uitschaarmoment

29 oktober 2013 | Publicatie

Lianne Koot deed onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal stappen dat een koe tijdens het beweiden zet te gebruiken als indicator voor het uitschaarmoment. Voor haar afstuderen aan de opleiding Dier- en Veehouderij bij Hogeschool Inholland in Delft ging zij gedurende 20 weken aan de slag met dit thema.

Het doel van dit onderzoek was het aantal stappen dat een koe zet  te gebruiken als indicator voor het uitschaarmoment, waarbij een dalende melkgift bij omweiden (2 dagen) wordt voorkomen. Dit onderzoek is bij 2 groepen koeien uitgevoerd, een groep die dag en nacht beweid is en een groep die alleen is overdag beweid (tussen 7 en 16 uur) en niet is bijgevoerd (pressure grazing). Het aantal stappen werd gemeten door middel van stappentellers, welke de koeien dag en nacht om hadden, daarbij werd dagelijks de melkgift en graslengte geregistreerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal stappen dat een koe zet, bij beweiding onder druk (pressure grazing) een indicator is voor het uitschaarmoment, waarbij een dalende melkgift wordt voorkomen. Lees meer over dit onderzoek in het rapport ‘Grazen of uitscharen?’ of bijbehorend artikel.

Het VIC wil studenten klaarstomen voor de melkveehouderij over 10 jaar en laat studenten daarom aan de slag gaan met innovatieve studies specifiek voor het veenweidegebied.

Lianne over haar afstudeerperiode bij het VIC: ‘Ik heb mijn stageperiode bij het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld ervaren als zeer leerzaam. Behalve het innovatieve onderzoek is het VIC een prettige leeromgeving met veel connecties naar externe informatiekanalen. Ik heb op het VIC veel geleerd over de inhoud van mijn onderzoek, maar ook over mijzelf, en dat kan ik meenemen in de toekomst!’