Magazine DetrotsvandeKrimpenerwaard

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

7 juli 2022 | Publicatie

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen bodemdaling, waterinfiltratie systemen, natte teelten, energierijke gewassen en verbetering van het bodemleven. Met daarbij meer aandacht voor klimaat, landschap, milieu en biodiversiteit.

Na vier jaar intensieve samenwerking tussen melkveehouders, adviseurs en onderzoekers van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC Zegveld) is hier online het magazine ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard, vol met verhalen, ervaringen en resultaten van proeven en onderzoeken. Met de opgedane kennis kunnen agrarische ondernemers, waterschappen en gemeenten doorpakken op de kansrijke initiatieven voor landbouw met toekomstperspectief. hebben aan de slag met de volgende fase; de bedrijfsvoering duurzaam aanpassen voor de toekomst.