Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder Kringlooplandbouw

5 februari 2020 | Publicatie

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan in de melkveehouderij en zetten in op maatregelen die emissies beperken. Daarmee werken we aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw, samen met vier melkveehouders in de Proefpolder nabij Wilnis. Zij experimenteren op hun bedrijf met maatregelen als het beperken van de kunstmestgift, afstemmen van het bemestingstijdstip op de bodemtemperatuur en de aanleg van onderwaterdrainage.

Zowel de melkveehouders als waterschapbestuurders benadrukken het gemeenschappelijk belang van de Proefpolder: verbetering van de waterkwaliteit, verhoogde mineralenbenutting en minder bodemdaling voor het behoud van het veenweidenlandschap.

Eindbijeenkomst

Na vier jaar onderzoek en experimenteren is de Proefpolder Kringlooplandbouw inmiddels afgerond. Op 18 maart 2021 gingen we met de diverse stakeholders in gesprek over de resultaten, onderstaand kunt u deze eindbijeenkomst nakijken.

 

Gepubliceerde artikelen en nieuwsberichten

 

De Proefpolder Kringlooplandbouw wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en betrokken agrariërs.