Lisdoddedag 7 juni

Paludicultuur

2 augustus 2018 | Publicatie

De rapportage Paludicultuur geeft een overzicht van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen. Met veldmetingen en experimenten is onderzocht hoe een paludicultuur opgestart moet worden, opbrengsten duurzaam verhoogd kunnen worden en uitstoot van broeikasgassen en meststoffen verminderd wordt. De uitkomsten zijn vertaald naar een handleiding met randvoorwaarden voor een succesvolle permanente cultuur op nat veen, die tijdens velddagen, workshops en congressen is gedeeld met boeren, waterbeheerders en andere belanghebbenden.

Testen op veldschaal laten zien dat het telen en oogsten van paludicultuurgewassen technisch en economisch haalbaar is bij een optimaal water- en bodembeheer, zeker wanneer naast de biomassaopbrengst ook de geleverde maatschappelijke diensten meegerekend worden. Hiermee kan paludicultuur een waardevolle bijdrage leveren aan een betere leefomgeving door het verminderen van overstromingsrisico’s, tegengaan van bodemdaling, zuivering van voedselrijk oppervlaktewater en verbinding van landbouw met biodiversiteit. Afhankelijk van het doel ligt de focus op biomassaopbrengst of andere maatschappelijke diensten, waaronder klimaatwinst en biodiversiteit.

Lees meer in de rapportage ‘Paludiculture pilots and experiments with focus on cattail and reed in the Netherlands’