Publicaties

Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij

Watermaatregelen melkveehouderij

5 juni 2008

Watergerelateerde maatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond. De maatregelen zijn beschreven vanuit het praktijkperspectief van de WUR-praktijkcentra sector melkveehouderij Zegveld, Aver Heino…

Lees meer

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam

5 december 2007

De bodemvruchtbaarheid van grasland daalt langzaam als tien jaar lang evenwichtsbemesting voor fosfaat heeft plaatsgevonden. Ook de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras worden…

Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

6 juni 2007

Toelichting op de methode en meetinrichting. Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie…

Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

5 juni 2007

Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld. In het veenweidegebied rond de plaats Zegveld is als onderdeel van het project ‘Waarheen met het veen?’ een…

Lees meer
Toepassing onderwaterdrainage in veenweiden

Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden

26 februari 2006

Een overzicht van kennis. Onderwaterdrainage is een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken. Tot nu toe worden in beleidsstukken, zoals de…

Lees meer
Boeren op hoog water

‘Boeren op hoog water’

5 augustus 2004

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de…

Lees meer