OnderwaterdrainsZeevangII

Onderwaterdrains in polder Zeevang II

18 april 2012 | Publicatie

In polder Zeevang is in 2007 tot en met 2010 een praktijkexperiment uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaiveld (mv). In dit rapport ligt de nadruk op de invloed van onderwaterdrains op het verloop van de grondwaterstanden en op de grasproductie. Daarnaast is voor een modelbedrijf een bedrijfseconomische berekening uitgevoerd om het effect te kennen van onderwaterdrains op het bedrijfsresultaat.

Rapport downloaden

De onderwaterdrains liggen onder het slootpeil en niet zoals gebruikelijk erboven. De hypothese is dat hierdoor de grondwaterstanden gedurende het jaar nivelleren: ’s winters lager en ’s zomers hoger. Dit levert een voordeel op voor zowel de boer (vermindering vernatting) als voor de maatschappij (vermindering maaivelddaling). Om de effectiviteit van onderwaterdrains te onderzoeken werd op praktijkcentrum Zegveld (2004–2007) een onderzoek uitgevoerd op proefveldniveau. De positieve resultaten van de eerste 2 jaar waren aanleiding om in polder Zeevang te onderzoeken hoe onderwaterdrains op praktijkschaal uit zouden pakken.