Onderwaterdrainage in het Veenweidegebied

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

2 september 2012 | Publicatie

Gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s.

Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen. De nadelen kunnen bijna geheel worden gecompenseerd door in bepaalde perioden grotere marges in het streefpeil toe te staan en door met inlaten en afvoeren te anticiperen op de weersverwachting.

Rapport Onderwaterdrains in het Veenweidegebied downloaden

Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1872.
Jansen, P.C., Querner, E. P. en Akker, J. J. H. van den (2009).