ondertekening overeenkomst veenweiden 1

Nutrientenmaatwerk in de polder

5 december 2013 | Publicatie

Op 14 oktober hebben 11 organisaties, waar onder agrarische belangenorganisaties, overheden en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), de Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden Rijn-West ondertekend. Het sluiten van deze overeenkomst is een belangrijke ontwikkeling voor de waterkwaliteit in het Groene Hart. Met deze overeenkomst spreken de partijen af om gezamenlijk aan de slag te gaan met 13 kansrijke maatregelen om emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de overeenkomst. De inhoud sluit uiteraard aan op het Kernproject Sturen met Water van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Lees meer over het eindadvies nutriënten Rijn-West in het rapport Nutriëntenmaatwerk in de polder.