Lisdodde Veld

Natte teelten

28 juli 2017 | Publicatie

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw in het gebied. Bovendien bieden natte teelten kansen als extra verdienmodel voor de veenweiden. In de gemeente Krimpenerwaard is een pilot met Natte teelten van start.

De gemeente Krimpenerwaard wil samen met agrariërs nieuwe duurzame verdienmodellen voor de melkveehouderij in het veenweidengebied ontwikkelen. Één van de mogelijke verdienmodellen is het gebruik van verschillende soorten alternatieve natte teelten. In de zomer van 2017 is in de gemeente Krimpenerwaard een pilot met natte teelten gestart. Op locatie in Ouderkerk aan den IJssel is een proefveld aangelegd met vier gewassen: Lisdodde, Riet, Duck-potato, ook wel Pijlkruid, en Wilg. Met dit proefveld wordt het perspectief voor deze gewassen verkent. Daarbij staan vragen centraal als: welke specifieke teelteisen stelt het gewas, hoe kan het ingepast worden in de omgeving en welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor het gewas?

Opening Proefveld natte teelten!

Via onderstaande factsheets is de eerste informatie over de gewassen beschikbaar.

  • Factsheet Lisdodde
  • Factsheet Wilg
  • Factsheet Duck-potato (volgt binnenkort)
  • Factsheet Riet (volgt binnenkort)

Bekijk ook de factsheets van andere natte teelten:

Wilt u het proefveld bekijken of bent u op zoek naar meer informatie over natte teelten? Neem dan contact op met Anna Koornneef, via anna@veenweiden.nl

Het proefveld Natte Teelten is een gezamenlijk project van de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland, het Veenweiden Innovatiecentrum, Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard, Kennis Transfer Centrum Zegveld en PPP Agro Advies.