Olifantsgras

Miscanthus

9 augustus 2013 | Publicatie

Miscanthus (olifantsgras) kan als strooiselmateriaal voor in ligboxen en vrijloopstallen dienen, maar is ook geschikt als biobrandstof en kan worden gebruikt als grondstof voor bouwplaten. In het netwerk ‘Slaap Zacht’ experimenteren vijf melkveehouders met de teelt van het gewas Miscanthus, middels dit netwerk willen zij onderzoeken of Miscanthus kan dienen als alternatief strooiselmateriaal in ligboxen en vrijloopstallen.

Door de stijging van de strooiselprijzen neemt de vraag naar alternatief strooisel toe, bovendien draagt het zelf telen van Miscanthus bij aan het sluiten van de kringloop op het bedrijf. Op vijf bedrijven die deelnemen aan het netwerk is in juni 2012 als experiment in totaal 8 hectare Miscanthus gepoot. Daarbij wordt onderzocht hoe het gewas geteeld kan worden op verschillende grondsoorten (veen, klei en zand) en op gangbare en biologische bedrijven. Vragen die bij het netwerk centraal staan zijn: Is Miscanthus teelt op veen- en kleigrond een rendabel alternatief? Hoe kan de Miscanthus optimaal geoogst en opgeslagen worden? Welke andere toepassingen van Miscanthus, naast het gebruik als strooisel, bieden perspectief?

In maart 2014 zijn de eerste Miscanthus percelen van het praktijknetwerk ‘Slaap Zacht’ geoogst. Met de oogst van de percelen zijn de activiteiten van het netwerk afgerond. Voor de resultaten van de eerste oogst en een teelthandleiding van Miscanthus lees hier verder.

Het praktijknetwerk ‘Slaap Zacht’ is mede mogelijk gemaakt door: