Veenmos, veldcongres natte teelten

Publicatie

Marktverkenning Paludicultuur

Deze marktverkenning gaat in op de kansen van Paludicultuur voor de landbouw in veenweidegebieden met behoud van veen. De kansen en mogelijkheden van teelten als azolla, lisdodde en veenmos komen aan bod.

Lees meer in de marktverkenning Paludicultuur