Veenmos, veldcongres natte teelten

Marktverkenning Paludicultuur

3 november 2017 | Publicatie

Deze marktverkenning gaat in op de kansen van Paludicultuur voor de landbouw in veenweidegebieden met behoud van veen. De kansen en mogelijkheden van teelten als azolla, lisdodde en veenmos komen aan bod.

Lees meer in de marktverkenning Paludicultuur