Klauwoppervlak vergroot

Klauwoppervlak (uit)vergroot

24 juli 2012 | Publicatie

Dat er verschil is in klauwoppervlak is een waarheid als een koe, maar hoe wordt dit verschil veroorzaakt? Wat is het belang van een groot klauwoppervlak van een koe? ‘We denken dat koeien met grotere klauwen en een laag lichaamsgewicht minder vertrappen’, aldus Innovatiemanager Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. Uit eerder onderzoek van het VIC blijkt dat het klauwoppervlak varieert van 77 tot 153 vierkante centimeter, dit lijkt mogelijkheid te bieden voor selectie op klauwoppervlak.

Lees het artikel Klauwoppervlak uitvergroot

Verkennend onderzoek
Het VIC is al langere tijd op zoek naar de ideale ‘veenweidekoe’, een koe die efficiënt ingezet kan worden voor beweiding in het veenweidegebied. Onderzoek naar klauwoppervlak vormt een onderdeel van deze zoektocht. Er wordt gezocht naar een koe met een groot klauwoppervlak en een laag gewicht, zodat de druk per vierkante centimeter laag is en er zo min mogelijk van het land vertrapt wordt. In 2011 werd hier door het VIC al onderzoek naar gedaan. Zowel tussen rassen als binnen rassen bleek er variatie te zijn in de grootte van de klauw en werd er een verband gevonden tussen het klauwoppervlak en de leeftijd van de koe. De resultaten van het verkennende onderzoek, waarbij circa 60 koeien zijn onderzocht, gaf aanleiding tot het bestuderen van meer klauwen.

Huidig onderzoek
Begin 2012 is het onderzoek verder opgepakt en zijn de klauwen van circa 800 koeien onderzocht. Door samenwerking met de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) Midden Nederland en AB Zuid-Holland is het onderzoek grootschalig aangepakt. Op twaalf verschillende bedrijven is direct na het bekappen de rechterachterklauw van de koe op foto vastgelegd. Door middel van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld programma kan met de computer eenvoudig het bijbehorende oppervlak berekend worden, inclusief de lengte en breedte van de klauw (figuur 1). Met de beschikbare gegevens van de koeien zijn de verbanden onderzocht tussen het ras, de afstamming (vader van de koe), de leeftijd, het gewicht en de hoogtemaat van de dieren in relatie tot het klauwoppervlak. Voor het onderzoeken van deze verbanden is gebruik gemaakt van het statistische analyseprogramma SPSS.

Resultaten
Het gemiddelde oppervlak van de 800 onderzochte klauwen bedraagt 107 vierkante centimeter. Daarbij bedraagt de gemiddelde breedte van de klauw 11,1 en de lengte 12,3 centimeter. Uit de statistische analyse blijkt dat het ras invloed heeft op het klauwoppervlak. Het gemiddelde klauwoppervlak van de Blaarkop is (significant1) kleiner dan het gemiddelde oppervlak van de Holstein, het Fries Hollands ras, de MRIJ en de Montbéliarde.