insecten voor humane consumptie productie insecten in veenweiden

Insectenproductie in het veenweidegebied

6 november 2017 | Publicatie

Uit een eerste inventarisatie naar het gebruik van biomassa uit de Veenweiden van laagwaardige naar hoogwaardige toepassingen lijkt het dat insecten mogelijk een goede rol kunnen spelen in de lokale circulaire economie. Het Veenweidengebied heeft een uniek biomassa potentieel (o.a. gras, eendenkroos, slootmaaisel, traceerbare reststromen van bedrijven zoals bierbostel).

Insectensoorten als meelwormen, black soldier flies (BSF), krekels en sprinkhanen zijn op het eerste oog te produceren op biomassa die beschikbaar is in de Veenweiden. Deze insecten vertegenwoordigen nu al een marktwaarde als voeder in de aquacultuur en special petfood. Tevens zijn hoogwaardige markten voor humane consumptie bereikbaar.

In het rapport Insectenproductie in het Veenweidengebied worden twee kansrijke businesscases gepresenteerd die moeten leiden tot een unieke waardeketen binnen de circulaire economie van het veenweidengebied. De verwerking van laagwaardige organische reststromen, zoals grassen, kroos en waterhyacint, naar hoogwaardige toepassingen middels het gebruik van insecten staat in de geselecteerde businesscases centraal.