Off Grid Boerderij

Haalbaarheidsstudie Off Grid Boerderij

2 november 2017 | Publicatie

Op en rond melkveebedrijven vinden tal van logistieke bewegingen plaats, zowel over de weg als via alle denkbare nuts-voorzieningen in de grond. In de loop der jaren is met name het transport over de openbare weg steeds zwaarder en massaler geworden, wat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de infrastructuur en de beheerskosten, zeker in het veenweidegebied waar de draagkracht van de bodem beperkt is. Het doel van de haalbaarheidsstudie ‘Off Grid Boerderij’ is om te inventariseren op welke vlakken deze logistieke bewegingen kunnen worden voorkomen, dan wel kunnen worden beperkt, zodat een melkveebedrijf als het ware los van de ‘grid’ kan functioneren. Binnen deze haalbaarheidsstudie zijn een drietal onderwerpen centraal gesteld, te weten de eigen productie van krachtvoer, het opwekken en opslaan van energie (de energietransitie), en het indikken van melk.

Lees meer in de rapportage Haalbaarheidsstudie Off Grid Boerderij.