Laboratorium onderzoek klei in veen

Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen

7 juli 2021 | Publicatie

In 2018 is in het laboratorium de haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen verricht die liet zien dat de aanpak met klei perspectief heeft. In de rapportage leest u meer over de resultaten van deze haalbaarheidsstudie. Het betreft een deskstudie naar de randvoorwaarden voor kleitoepassing en een laboratoriumstudie naar de kwaliteit van diverse kleisoorten, het opzetten van voorbereidende laboratoriumtoetsen en het ontwikkelen van een meetmethode.