effectenvanwaterpeilstrateg

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

5 juni 2007 | Publicatie

Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld.

In het veenweidegebied rond de plaats Zegveld is als onderdeel van het project ‘Waarheen met het veen?’ een strategiestudie met een hydrologisch model uitgevoerd om de effecten van verschillende peilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en de waterkwaliteit te onderzoeken.

Rapport Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden downloaden

 

Deze studie dient als pilot om kennis en modellen over verschillende aspecten van het veenweidelandschap op gestructureerde wijze bijeen te brengen, waardoor plan- en besluitvorming over het westelijk veenweidegebied mogelijk wordt op basis van integrale afwegingen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in consequenties van mogelijke waterbheersmaatregelen waarmee dit karakteristieke Hollandse landschap zo lang mogelijk kan blijven bestaan.

P.C. Jansen
E.P. Querner
C. Kwakernaak

Alterra-rapport 1516