Onderwaterdrains

Effecten van onderwaterdrainage op indringweerstanden en bodemfauna veenbodems

1 november 2012 | Publicatie

Landschapsbeheer Zuid-Holland onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland de effecten van onderwaterdrainage op de indringingsweerstanden van de bodem (de mate waarin druk moet uitgeoefend om in de bodem te dringen) en de aanwezigheid van wormen en emelten. Het onderzoek vond plaats gedurende het broedseizoen (maart-juni) op een zeer beperkt aantal percelen met een veenbodem en een klei-op-veenbodem. De percelen waren opgedeeld in perceelgedeelten met en zonder onderwaterdrainage. De resultaten zijn vanwege de beperkte opzet slechts indicatief.

Het rapport is hier te downloaden.