Veldcongres natte teelten bij Veenweiden Innovatiecentrum 30 september 2017.

Cranberries in het veen

3 november 2017 | Publicatie

Uit diverse studies komt cranberryteelt naar voren als mogelijk high-potential gewas voor nieuw toekomstperspectief voor de landbouw in het veenweidengebied. Vanuit de premisse dat cranberries (veenbessen) uitstekend groeien op zure, natte veengronden, is daarom in 2015 gestart met een veldproef op locatie van coöperatie KTC Zegveld.

Deze veldproef is in twee fasen uitgevoerd:

  • fase 1 (mei 2015 – sept. 2016) op een relatief groot proefveld (0,2 ha) dat eerst is geplagd;
  • fase 2 (sept. 2016 – juni 2017) op kleinere proefvlakken met gericht beheer (0,03 ha).

De veldproef heeft bevestigd dat veengrond, vanwege het zure karakter en de natte omstandigheden, in principe geschikt als basis voor de groei van cranberries (veenbessen). Echter de onkruid en grasdruk vanuit de bodem is hoog. Zorgvuldige voorbereiding van het plantbed, de juiste bodem- en weersomstandigheden bij de aanplant en gerichte beheermaatregelen zijn noodzakelijk om de aanplant van cranberries te laten slagen. De teelt (zowel gangbaar als biologisch) op veen lijkt vooral perspectiefvol met de toepassing van afbreekbaar biofolie. De folie lijkt bovendien te leiden tot een groeiversnellend microklimaat (vochtiger, warmer). Een teelt op basis van geïntegreerde bestrijding biedt op basis van de proeven ook perspectief.

De conclusie van het project is dat de cranberryteelt op (laag)veen zich nog in het begin van een innovatieproces bevindt. Een kant en klaar teeltadvies is op dit moment niet te geven. De eerste resultaten van de in september 2016 ingezette fase 2 zijn echter bemoedigend, met name de teelt op biologisch afbreekbaar (bio-)folie. Als de beheermatige uitdagingen overwonnen kunnen, ligt er een zeer perspectiefvolle markt open (vraagmarkt) met een goed inkomensperspectief.

Lees meer in het rapport Cranberry’s in het veen, een groeiend perspectief