boereninhetgroenehart

Boeren in het Groene Hart

5 maart 2009 | Publicatie

Kansen voor het agrocluster. De landbouw in het Groene Hart kan zich goed meten met die in andere delen van Nederland en is vitaal te noemen en belangrijk voor de economie van het gebied. Met de stedelijke bevolking in de buurt liggen er ook duidelijke kansen voor verbreding en verdieping. Er gaat ook veel werkgelegenheid en toege) voegde waarde in de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijfs)takken samen. Daarmee heeft de landbouw in het Groene Hart een duurzame toekomst.

Rapport Boeren in het Groene Hart downloaden

De Raad Landelijk Gebied bereidt momenteel een advies voor over de gewenste ontwikkeling van de landbouw in het Groene Hart van de Randstad in 2040. De probleemstelling voor de raad luidt daarbij als volgt: ‘Wat is er nodig om de landbouw in de toekomst (2040) op duurzame wijze te laten functioneren als drager van het Groene Hart van de Randstad.’ Ten behoeve van de voorbereiding van haar advies heeft de Raad aan LEI Wageningen UR gevraagd om het bestaansrecht, de autonome kracht en de perspectieven van de landbouw voor de verschillende deelgebieden van het Groene Hart in kaart te brengen. Daar wordt in dit rapport verslag van gedaan.

T.A. Vogelzang
G.S. Venema
C.J.A.M. de Bont
J.H. Wisman
M.G.A. van Leeuwen

Februari 2009
Rapport 2009)012
Projectcode 31461
LEI Wageningen UR, Den Haag