Bodemvruchtbaarheiddaaltlan

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam

5 december 2007 | Publicatie

De bodemvruchtbaarheid van grasland daalt langzaam als tien jaar lang evenwichtsbemesting voor fosfaat heeft plaatsgevonden. Ook de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras worden dan iets lager. Dit blijkt uit een veldproef van de Animal Sciences Group en Alterra.

Artikel ‘Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam’ downloaden

Al enkele jaren stelt het mestbeleid grenzen aan de fosfaatbemesting in de landbouw om het milieu te beschermen. In de nieuwe mestwetgeving van 2006 zijn die grenzen concreter geworden. De regering heeft met de EU afgesproken dat de fosfaatbemesting op bouwland en grasland beperkt zal worden tot de afvoer van fosfaat met het gewas. De aanvoer van fosfaat is dus even hoog als de afvoer: de zogeheten fosfaatevenwichtsbemesting. Evenwichtsbemesting wordt vanaf 2015 verplicht voor grasland. De hoeveelheid fosfaat die op het land terecht mag komen ligt nog niet vast. Maar het voornemen voor 2009 is op grasland maximaal 95 kg fosfaat (P2O5) per ha toe te staan en in 2015 90 kg. Over deze norm is nog wel (beperkt) onderhandeling mogelijk en er loopt ook nog onderzoek naar de hoogte van deze norm.