plas-dras perceel

Agrarisch natuurbeheer- weidevogels

10 oktober 2014 | Publicatie

In het najaar van 2009 hebben Melkveeproefbedrijf Zegveld, Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen en Landschap Erfgoed Utrecht de handen ineengeslagen om weidevogels een hernieuwde kans te geven in de polder Noorder Lagebroek.
Hiertoe werd een proefinrichtingsplan opgesteld. In dit plan wordt op basis van de best beschikbare wetenschappelijke inzichten en de inpasbaarheid van maatregelen in de bedrijfsvoering van de melkveehouderij een hervestiging van weidevogels nagestreefd. De dichtheid aan weidevogels in het gebied is in vergelijking met twintig jaar geleden laag. Op basis van het proefinrichtingsplan werd de polder in 2010 opengesteld voor weidevogelsubsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. In 2010 werd op de percelen van de proefboerderij een start gemaakt.

Weidevogels op proefboerderij Zegveld in 2010