Publicaties

Lisdoddeteelt

Onderzoek naar lisdodde

1 september 2022

De vragen en uitdagingen rondom lisdodde liggen nu vooral bij de teeltkant. Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II, een driejarig onderzoek…

Lees meer

Precisiewatermanagement op veenweidengrond

19 juli 2022

In een veldexperiment op KTC Zegveld is het effect van onderwaterdrains en  pompgestuurde onderwaterdrains op de grondwaterstand in de veenweiden onderzocht. Onderwaterdrains liggen onder slootpeil…

Lees meer
Magazine DetrotsvandeKrimpenerwaard

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

7 juli 2022

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen…

Lees meer

Verkleien van Veen

22 december 2021

Binnen het thema ‘Verkleien van veen’ onderzoeken we de mogelijkheden van het toevoegen van kleideeltjes aan het veen om veenafbraak tegen te gaan. Het gaat…

Lees meer

Veentuinderij

7 oktober 2021

Er komt in de markt steeds meer aandacht voor plantaardige voedselproductie. “Of dat de veenweiden daar een bijdrage aan kan leveren, daar ben ik nieuwsgierig…

Lees meer

Verkenning logistiek en toedienen klei

7 juli 2021

In de Krimpenerwaard is in 2018 de pilot ‘Veenverrijking met klei’ gestart om het transport van klei en de dosering voor het inspoelen van klei…

Lees meer

Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen

7 juli 2021

De haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen in het laboratorium liet zien dat de aanpak met klei in veen perspectief biedt.

Lees meer

Negen jaar VIC – jaarverslag

5 mei 2021

We zijn blij dat we ook afgelopen jaar samen met onze financiers en partners weer een bijdrage mochten leveren aan de huidige vraagstukken rondom het…

Lees meer

Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven

24 december 2020

Een rapportage over technische en economische consequenties van vernattingsmaatregelen en de effecten op bodemdaling en broeikasgasemissie.

Lees meer
Insecten als Waardemakers

Insecten als Waardemakers

20 mei 2020

In deze verkenning draait het om de vraag: Wat zijn de mogelijkheden om biomassa om te zetten in hoogwaardig voedsel met behulp van insecten?

Lees meer