Hoe ontwikkelt een innovatie zich, en wanneer is deze praktijkrijp? Bij het tot stand komen en ontwikkelen van innovaties werkt het VIC nauw samen met haar partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs om gezamenlijk tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een praktijknetwerk, waarbij samen met een groep ondernemers in de praktijk meer kennis en kunde over een onderwerp wordt opgedaan. In een praktijknetwerk wordt samen met de ondernemers actief geleerd door toepassingen op de eigen melkveebedrijven en waar mogelijk geëxperimenteerd, op die manier wordt de toepasbaarheid van innovaties in de praktijk getoetst. Zo is er in het praktijknetwerk ‘Slaap Zacht’ bijvoorbeeld een groep ondernemers aan de slag gegaan met de teelt van Miscanthus (Olifantengras) als alternatief strooiselmateriaal. Een andere groep ondernemers heeft in het praktijknetwerk ‘Goed bodembeheer op veen boert beter’ een checklist ontwikkelt om de bodemkwaliteit te beoordelen en daarbij behorende maatregelen om de bodemkwaliteit op veengrond te verbeteren. Klik op onderstaande praktijknetwerken voor meer informatie en om de producten uit het netwerk te kunnen downloaden.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van praktijknetwerken werkt het VIC samen met PPP-Agro Advies, CAH Vilentum, WUR Livestock Research en Louis Bolk Instituut

Deze praktijknetwerken zijn mede mogelijk gemaakt door: