Door schaalvergroting komt er op melkveebedrijven steeds meer werk. Bij uitkeringsinstanties staan steeds meer mensen ingeschreven die de boer werk uit handen kunnen nemen. Het netwerk ‘Anders begaafd mollen vangen’ onderzoekt hoe mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden ingezet op een melkveebedrijf. Welke (gedeeltelijk) betaalde werkzaamheden zouden zij kunnen doen, wat is daar aan kennis en kunde voor nodig en hoe kan deze kennis worden overgebracht? 

Op de groeiende veehouderijbedrijven is volop werk aanwezig, wat vaak blijft liggen. Als deze klussen opgepakt kunnen worden verhoogt dit het werkplezier. Daarnaast dreigt er in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten in de landbouw. Kortom de vraag van de markt biedt mogelijkheden voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Het netwerk wil drie betrokken partijen bij elkaar brengen, namelijk melkveehouders met veel werk, mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsinstanties, om een win-win situatie voor alle partijen te creëren. Door middel van de samenwerking tussen deze partijen wil het netwerk instanties als UWV en gemeenten interesseren voor het werk op de boerderij, als mogelijkheid voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Om op die manier mogelijkheden te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij zinvol werk kunnen doen en een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij.

Lees meer over de resultaten van het netwerk:

Flyer ‘Extra PK op uw bedrijf?’

Folder ‘Van de bijstand, via de boer, naar een baan’

Handboek werken met Anders Begaafden

Leaflet ‘Werken met Anders Begaafden’