Blog Archives

Precisiewatermanagement op veenweidengrond

Onderzoek naar de werking van een waterinfiltratie systeem (WIS) op veengrond laat zien dat zowel de infiltrerende als drainerende werking significant vergroot. ...
Lees meer

Effectiviteit onderwaterdrainage

Eén van de innovatieve oplossingen voor bodemdaling is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?...
Lees meer

Drukdrainage

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de grondwaterstand minder opbolt of uitzakt. Drukdrainage gaat een stap verder. Door de onderwaterdrains aan te sluiten op een waterreservoir, kan met een pomp een veel...
Lees meer