Blog Archives

Onderzoek naar lisdodde

De vragen en uitdagingen rondom lisdodde liggen nu vooral bij de teeltkant. Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II....
Lees meer

Insecten als Waardemakers

In deze verkenning draait het om de vraag: Wat zijn de mogelijkheden om biomassa om te zetten in hoogwaardig voedsel met behulp van insecten?...
Lees meer

Paludicultuur

De rapportage Paludicultuur geeft een overzicht van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen. Met veldmetingen en experimenten is onderzocht hoe een paludicultuur opgestart moet worden, opbrengsten duurzaam verhoogd kunnen worden en uitstoot van broeikasgassen en meststoffen verminderd wordt. De uitkomsten zijn vertaald naar een handleiding met randvoorwaarden voor een succesvolle permanente cultuur op nat...
Lees meer

Hydrologisch en landbouwkundig effect onderwaterdrains

In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes, te weten Vast hoog peil, Vast laag peil en Zomer- en winterpeil. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder...
Lees meer

Monovergisting

Het rapport beschrijft de eerste testresultaten van de Manure Power vergister, dit is een ‘basic’ monovergister, ontwikkelt om tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen vergisten. Een deskstudie naar de effecten van de vergister voor melkveebedrijven op milieu, landschap en landbouwstructuur is te vinden in dit rapport. ...
Lees meer

Biomassapotentieel Groene Hart

In opdracht van de provincie Utrecht en het programmabureau Groene Hart heeft Ecofys de beschikbare biomassa geïnventariseerd, berekend hoeveel energie daarmee te genereren is en geïnventariseerd hoeveel daarvan al ingezet wordt voor energietoepassingen....
Lees meer