Veenweiden beweiden.

Om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het beweiden van grote koppels melkvee op een relatief kleine huiskavel is in 2015 onderzoek uitgevoerd naar verschillende beweidingssystemen bij coöperatie KTC Zegveld.