Verkenning ‘Mest- en urineergedrag’ januari 2013

Verkenning 'Mest- en urineergedrag' januari 2013

Studenten voerden een verkennende studie uit naar het mest en urineergedrag van melkvee op stal in het kader van het beperken van de ammoniakemissie.