Dairy Triangle- Studentenstudies

Studenten laten werken aan innovaties voor het veenweidegebied, zodat zij klaargestoomd worden voor het werkveld van de toekomst, dat is waar het VIC voor gaat! Middels het icoon Dairy Triangle wil het VIC de specifieke kennis en kunde omtrent het veenweidegebied weer geagendeerd krijgen binnen het veehouderij onderwijs. Praktisch geeft het VIC hier invulling aan door studenten te begeleiden bij het uitvoeren van verkennende studies voor innovatieve trajecten in het veenweidegebied. In dit traject werkt het VIC nauw samen met CAH Vilentum en Inholland.

 

 

Voorbeelden van deze verkennende studies zijn: