Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied ging actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust Boeren in Gouwe Wiericke is een initiatief van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en is onderdeel van het Systeeminnovatieprogramma in de Veenweiden van de Provincie Zuid-Holland.

Bekijk de eindrapportage Gouwe Wiericke Nutrientenpilot