Plant

Dat gras het goed doet op veen, weten we. Het begrip veenweiden is er niet voor niets. Maar zijn er ook andere gewassen die op vernatte veengrond kunnen groeien, waar een goede boterham mee is te verdienen? En die bijdragen om klimaatdoelen te realiseren? Het VIC onderzoekt de mogelijkheden en kansen van natte teelten voor ondernemers, via onderstaande activiteiten.

Wilgen in Business

Wilg raakt steeds populairder voor duurzame toepassingen in o.a. bouw en infra. Wat is nodig voor grootschalige wilgenteelt en hoe sluit je de keten van teelt, verwerking en toepassing?

Veenvoedsel

Op een beperkt aantal ha waarde creëren met meer dan gras alleen. Als voedsel voor mens en dier. (hoe) Kan het voor agrariërs een aanvullend verdienmodel op veen worden?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Anna Koornneef.

Wilgen in Business

Wilg raakt steeds populairder voor duurzame toepassingen in o.a. bouw en infra. Wat is nodig voor grootschalige wilgenteelt en hoe sluit je de keten van teelt, verwerking en toepassing?

Veenvoedsel

Op een beperkt aantal ha waarde creëren met meer dan gras alleen. Als voedsel voor mens en dier. (hoe) Kan het voor agrariërs een aanvullend verdienmodel op veen worden?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Anna Koornneef.