Samenwerking met partners

Het VIC werkt zoveel mogelijk in samenwerking met diverse partijen uit onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo werkt het VIC onder andere samen met diverse onderzoeksinstituten zoals het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit, consortia zoals het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het Innovatie Programma Veen en met diverse waterschappen, provincies en gemeenten. De financiering van onderzoeken en projecten gebeurt uit aanvullende budgetten van verschillende partijen, zowel overheden als bedrijfsleven. De onderzoeken zelf worden uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstellingen waar VIC nauw mee samenwerkt, zoals het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, Radboud Universiteit en KTC Zegveld.

Waterschappen

Het Veenweiden Innovatiecentrum werkt nauw samen met de betrokken waterschappen. De westelijk veenweiden zijn een gebied waarin de rol van de waterschappen al eeuwenlang cruciaal is geweest voor de waterbeheersing en daarmee de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.

Provincies