Provincie Zuid-Holland

Een bedrijvige, zeer veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied van bijna 3.000 km². Daarmee is het de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Zuid-Holland heeft universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam met daaraan gekoppeld grote kenniscentra, zoals Leiden Bio Science en Science Port Holland in Delft. Met onder andere de metropolen Rotterdam en Den Haag, de Rotterdamse haven en de glastuinbouw van het Westland is Zuid-Holland een provincie met een grote economische bedrijvigheid. Dit alles maakt dat Zuid-Holland belangrijk is voor de economie. Sterk in de agrarische sector, tuinbouw, industrie en
dienstverlening.

Behalve bedrijvigheid kent Zuid-Holland ook rust en ruimte, uitgestrekte landelijke gebieden, rivieren, polders met molens, meren, duinen en prachtige zandstranden. Zuid-Holland is dan ook een aantrekkelijke provincie om in te wonen, werken en recreëren. Voorwaarden scheppen voor economische groei, forse verbetering van de
mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie, evenwichtig verdelen van de schaarse ruimte en verbinden van stad en platteland. Dit zijn in een notendop de opgaven waar het politieke bestuur van de provincie de komende jaren voor staat. De provincie Zuid-Holland weegt wensen en belangen, verbindt partijen en
geeft ruimte.