VIC-magazine-headers8

VIC Jubileum Magazine mei 2023

Lees het interview:

Monique Bestman

Monique Bestman: “Een transitie is een (psychologisch) proces, met verschillende fasen van loslaten en nieuwe kansen omarmen. Eén fase kenmerkt zich door boosheid’’

Interview

Onderzoeker Monique Bestman van het Louis Bolk Instituut is sinds 2016 betrokken bij het VIC. Het begon met Natte teelten, toen volgden Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, Boeren op Hoog Water en Dynamisch Draadloos Weiden.

In het onderzoek dat het VIC initieert wordt volgens Monique Bestman bewust de afweging gemaakt of het een onderzoek wordt met voorlopers of dat het dichter bij de bestaande landbouwpraktijk blijft. ’’Het VIC rommelt nooit zomaar in de marge. Ze doen dingen die heel nieuw en maatschappelijk relevant zijn. Daarom is het belangrijk dat dingen goed worden onderbouwd - want de resultaten worden gebruikt door beleidsmakers.”

Verborgen agenda

De projecten van het VIC worden met interesse gevolgd door boeren, maar niet altijd vanuit een positieve grondhouding, weet Bestman. “Boeren in de Krimpenerwaard vertrouwden aanvankelijk het project ‘Passende koe’ niet en geloofden dat wij werkten met een verborgen agenda - dat we het grondwaterpeil wilden ophogen en een ander ras koeien wilden. De opkomst op de eerste bijeenkomst was hoog. Echter niet zozeer uit interesse, maar omdat ze dachten dat er iets anders over hen besloten zou worden. Ze belden de wethouder om hun ongenoegen kenbaar te maken. De volgende dag hing die weer bij ons aan de lijn. De ontwikkelingen in de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werden overigens ook gemonitord door een groep sociologen. En die legden aan de hand van een grafiek uit dat transitie een (psychologisch) proces is, met verschillende fasen van loslaten en nieuwe kansen omarmen. Eén fase kenmerkt zich door boosheid.’’ (NB: maar niet iedereen wordt boos natuurlijk)

Jeroen Pijlman

Jeroen Pijlman: “Het VIC draagt bij aan uniek praktijkonderzoek, van detail tot systeemniveau. Het centraal stellen van innovatie maakt het onderzoekswerk dynamisch en actueel.’’

Interview

Jeroen Pijlman is sinds 2016 onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut. Het VIC is voor hem een plek waar innovatie centraal staat. Een plek ook waar in de praktijk wordt gewerkt aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Pijlman noemt voorbeelden, als het boeren met grondwaterpeilen tot vlak onder maaiveld. Of het omzetten van grasland naar lisdodde, om vervolgens de lisdodde aan koeien te voeren. Pijlman: “Daarmee draagt het VIC bij aan uniek praktijkonderzoek, van detail tot systeemniveau. Het centraal stellen van innovatie maakt het onderzoekswerk dynamisch en actueel.’’

Het bestaansrecht van het VIC is volgens de onderzoeker het stimuleren en het uitproberen van innovaties in de praktijk. “Innovaties waar je met elkaar naar kunt kijken, voelen, meten en met elkaar over in gesprek kunt gaan. Het VIC is ook een plaats waar verschillende werelden samenkomen; beleid, praktijk, advies, onderzoek. Dat maakt het VIC relevant voor alle betrokken partijen’’, aldus Pijlman.