Online magazine

Sinds de start van het VIC in 2012 is er veel gebeurd in de veenweiden. De resultaten van de inzet van het VIC zijn nu terug te vinden in het Klimaatakkoord, in projecten/pilots in heel Nederland en in de inmiddels nationaal gevoerde discussie over de toekomst van de veenweiden. Dit laat zien dat het werk van het VIC de afgelopen jaren relevant is voor de huidige vraagstukken rondom het klimaat en de toekomst van de veenweiden.

De rol van het VIC en de samenwerking met partijen door de tijd heen, hebben we ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan (mei 2023) gebundeld in een digitaal VIC jubileum magazine. Daarin blikken we terug met de mensen van het eerste uur, en vanuit de verschillende werelden waarin het VIC actief was en is.

VICkubuskaart