Schoon water en toekomst voor agrariërs in het veenweidegebied

Schoon water en toekomst voor agrariërs in het veenweidegebied

Bestuurders van 11 partijen ondertekenen de overeenkomst ‘nutriënten veenweidegebied Rijn-West’. Door middel van 13 maatregelen om nutrientenemissie te beperken wordt gewerkt aan waterkwaliteit in het veenweidegebied.