Leven bij de dag

Het voelt erg dubbel om met een internationale groep agrarische ondernemers bij elkaar te komen in Brisbane, terwijl de wereld in paniek is over het oprukkende Coronavirus. Gelukkig is het aantal Coronagevallen in Australië nog beperkt en zijn deze, door de enorme omvang van het land, op zichzelf staand. Wij hebben ons teruggetrokken op het eiland Tangalooma. Niemand van ons is ziek. Geen directe aanleiding voor paniek, maar ook wij willen het liefst onze reizen vervolgen naar continenten als Nieuw Zeeland, Chili en Brazilië. Ik kan er kort over zijn: alles wat gecanceld kan worden, wordt gecanceld.

Het Nuffield scholarship heeft een sterk internationale focus. Dit betekent dat een pandemie als het Corona virus uiteraard ook een onderwerp is waar we met elkaar over praten. De sterke internationale focus van onze bedrijven in Nederland en daarbuiten brengt ons met een dergelijke pandemie sterk in verlegenheid. Op onze reis zien we bijvoorbeeld in de haven van Brisbane een containerschip afkomstig uit Hamburg. ‘Wat zou deze boot voor nieuwe onbekende ziekten meegenomen hebben? ’, vragen wij ons af wanneer we met onze eigen ferry langsvaren.

Wat mij duidelijk is geworden: het gevecht tegen Moeder Natuur is onbegonnen werk. De Australiërs waren slechts in beperkte mate in staat de bosbranden enigszins te beteugelen. In Nederland hebben we ondertussen in de veenweiden dermate veel regen mogen ontvangen dat het gras doorgroeit, maar de mest niet uitgereden kan worden en dat het weiden van de eerste snede een uitdaging wordt.

Een verlegde focus op de ontwikkeling van een adaptieve landbouw brengt productie en consumptie dicht bij elkaar. De natuur biedt ons meer dan voldoende mogelijkheden om voedsel te produceren en te consumeren, mits we de waarden van de natuurlijke lokale omstandigheden serieus nemen. Met de ontwikkeling van de ‘Adaptieve landbouw’ voor de veenweiden in het algemeen en bijvoorbeeld een ‘Boeren bij hoog water’ concept in het bijzonder, proberen we in harmonie met de natuur bedrijfssystemen te ontwikkelen. Bedrijfssystemen die wat dat betreft meebewegen en het hoofd bieden aan de continue veranderingen die de natuur ons geeft. Mogelijk dat de robuustheid en het weerstandsvermogen van een dergelijk systeem op lange termijn ook een oplossing biedt voor vermindering van logistieke bewegingen in Nederland, het acute vraagstuk waarmee we nu worstelen. Van kwantiteit naar kwaliteit, met een robuuster veehouderijsysteem als stevige onderlegger.

Zojuist komt het bericht binnen dat ook onze tickets naar Nieuw Zeeland zijn gecanceld en het maar de vraag is of we op tijd terug zijn in Nederland. Het achterland van Australië biedt echter meer dan voldoende kennis waarmee we ons voordeel kunnen doen. We worden zelf ook al een beetje adaptief….

Frank Lenssinck

Brisbane, Australië 14 maart 2020

Voor meer Nuffield beschouwingen volg de Blogs van Frank via https://www.veenweiden.nl/blogberichten/