Internationale scope met Nuffield

Naast nationaal staan ook internationaal de veengebieden hoog op de agenda, in het kader van ‘maatregelen voor klimaat’. Vooral de meer Noordelijk gelegen landen hebben grote oppervlakten veengronden. In de wetenschap wordt reeds veelvuldig internationaal samengewerkt. Ook bestuurlijk en in het ondernemersklimaat zie je meer en meer samenwerking en uitwisseling van kennis.

Recent is in een the MoU (Memorandum of Understanding) gesloten in het kader van 500 jaar samenwerking in de ontwikkeling van de agrarische food- en agribusiness. Hierin wordt afgesproken om de uitdagingen in klimaatadaptatie en -mitigatie waaronder de veenweiden gezamenlijk op te pakken. Begin september zullen de verschillende ministeries en landbouworganisaties elkaar in een driedaagse ontmoeten in Nederland en maken we een rondreis langs de verschillende innovaties waar we in Nederland aan werken.

Ook in vernieuwend ondernemerschap is nog de nodige winst te boeken in de veenweiden. Het VIC helpt en doet mee in het Nuffield programma. Nuffield NL is een organisatie die vooruitstrevende agrariërs de kans geeft om zich te ontwikkelen met het uitreiken van scholarships. Een aantal veenweidenondernemers hebben reeds met succes deelgenomen aan dit programma en worden mede financieel ondersteund door de provincie Utrecht en/of de Rabobank. Na een selectieprocedure kunnen een aantal scholars met een eigen geformuleerde opdracht aan hun wereldreis beginnen. Ook dit jaar is het mogelijk om in te schrijven (vanaf 1 augustus tot 16 september). Voor meer informatie stuur een mail naar frank@veenweiden.nl. Meer info over andere scholars of directe aanmelding kunnen je vinden op de website van Nuffield.