Vleugels

Het VIC slaat haar vleugels uit. Na ruim 11 jaar innoveren in de Westelijke veenweiden, is de start gemaakt met de ontwikkeling van een Veenweideninnovatiecentrum in de Friese Veenweiden. En worden de mogelijkheden verkend om internationaal van betekenis te zijn. Een grote stap voor een initiatief dat oorspronkelijk voor de Westelijke veenweiden is opgezet. De activiteiten van het VIC bleven de afgelopen jaren niet onopgemerkt in andere provincies en zorgden voor spin-off effecten (zoals klei in veen) in Noord-Nederland.

Sinds enkele jaren neemt provincie Friesland deel aan programma’s van VIC Zegveld. Ook de ontwikkeling van het landelijke Veenweiden innovatieprogramma (VIP-NL) zorgt voor meer gezamenlijkheid voor innovatie op veen. Dit heeft bij het VIC-bestuur de interesse aangewakkerd om structureel een bijdrage te leveren aan de landelijke veenweidenopgaven die voor ons liggen. Dat resulteerde in de vraag om per 1 januari als kwartiermaker aan de slag te gaan met de ontwikkeling van Stichting VIC Fryslân, stevig verankerd in de regio.

Hoe e.e.a. vorm kan gaan krijgen, zal de komende tijd in samenspraak met een aantal regionaal opererende partners duidelijk(er) worden. Ook de internationale mogelijkheden worden verkend en in kaart gebracht. Mooie ontwikkelingen die tijd, focus en samenwerking vragen. En die een mooie uitdaging met zich meebrengen: hoe kunnen we de in West Nederland ontwikkelde ‘eigentijdse en eigenwijze’ werkwijze, breder vertalen?

VIC Zegveld en VIC Fryslân; ze kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren. Op naar een innovatieve samenwerking!