Provincie Zuid-Holland kwam met cameraploeg naar Zegveld

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen volgend jaar, maakt de provincie Zuid-Holland in drie korte videoboodschappen de balans op voor het actuele thema klimaatadaptatie. Eén van de filmpjes gaat over de veenweiden en dus kwam Rob Ligtenberg, programmamanager Veenweiden, naar het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld voor opnames. Ook innovatiemanager Frank Lenssinck moest aan de bak.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in de veenweidegebieden in 2030 1 megaton CO2 moet zijn gereduceerd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat betekent voor Zuid-Holland een grote opgave in de veenweidegebieden, waarbij de provincie met verschillende partijen in het gebied afspraken heeft gemaakt om dit te realiseren. Naast concrete projecten als het aanleggen van waterinfiltratiesystemen langs de Meije, in Driebruggen en in Vlist, investeert de provincie ook in kennis – en onderzoeksprogramma’s zoals Boeren bij Hoogwater.

Rendabele bedrijfsvoering

Door de toenemende droogte vindt oxidatie plaats en daalt de veenbodem, waarbij veel CO2 vrijkomt. En dat is slecht voor het klimaat. Door het grondwaterpeil op te zetten tot ongeveer – 20 onder maaiveld – wordt de bodemdaling geremd. De vraag is of een boer dan nog rendabel zijn bedrijf kan runnen in het veenweidegebied. Dat wordt op de Hoogwaterboerderij onderzocht. Zo lopen er verschillende koeienrassen om het draagvlak te testen – dat ze niet wegzakken in een vochtige bodem. En ook wordt gekeken naar de gevolgen van vernatting voor de kwaliteit en kwantiteit van het gras. Ook is er aandacht voor de watervraag omdat we vanwege de klimaatverandering te maken krijgen met meer extreem weer – piekbuien en droge periodes.

Vitale veenweiden

En er spelen volgens Rob Ligtenberg nog andere opgaven in de veenweiden. ,,Denk aan het vergroten van de biodiversiteit, waterkwaliteit en het verminderen van de uitstoot van stikstof. Die opgaven willen we integraal, gebiedsgericht aanpakken samen met de betrokkenen in de gebieden. Met als doel: vitale veenweiden. ‘’

Dit najaar komt de video online op de site van de provincie Zuid-Holland.